קבוצת חברות לומינה- פתרונות מתקדמים בתמ"א 38

המשך...

פרוייקטים של תמ"א 38 מחייבים יותר מאשר מידה רבה מאוד של הקפדה על איכות הבנייה והביצוע – דברים שלומינה רואה כמובנים מאליהם. כל פרוייקט תמ"א 38 מחייב מידה רבה של רגישות והבנה לצרכי הדיירים: מדובר תמיד בבעלי דירות ונכסים שלהם היסטוריה ארוכה עם הבניין העובר שיפוץ או אף הריסה ובינוי. מסיבה זו מקפידה לומינה על לוחות זמנים וליווי צמוד של כל פרוייקט שהיא יוזמת או מבצעת, ובעיקר בפרוייקטים של תמ"א 38.
חלק מההדמיות והתמונות באתר לקוחות מתוך פרוייקטים של המנהלים בקבוצה וחברות שבהחזקתם.

אודות קבוצת חברות לומינה

קבוצת חברות לומינה , הינה קבוצה יזמית הנהנית מהנסיון המגוון ביישום פרוייקטים של תמ"א 38 ופרוייקטים יזמיים אחרים, אותו צברו השותפים והמנהלים בחברה במהלך שנים רבות בתחום.
כאשר נכנסים למהלך של פרוייקט תמ"א 38, חייבים להבין שמדובר במהלך מורכב. מהלך זה מחייב מקצעונות ומומחיות בתחום התיכנון האדריכלי וההנדסי, המבנה המשפטי והמימוני, הביצוע והיזמות. לכן לך כלקוח, חשוב לשתף פעולה עם גוף בעל ניסיון בתחום.
מעבר לנסיון הנצבר והוותק בענף היזמות, מבנה ההחזקות בלומינה מקנה לה גב פיננסי שתורם לכך שהחברה אינה תלויה במימון חיצוני או בקרנות מימון לצורך גיוס הון עצמי. יתרון זה מאפשר לה ליזום פרוייקטים בהקפים גדולים.


שלב 1 - גיבוש החלטה

שלב 1- גיבוש החלטה
כינוס אסיפת דיירים והגעה להסכמה כללית כי יש רוב המעוניין לבחון את היתכנות תמ"א 38. בפגישה זו, כדאי גם להרכיב נציגות דיירים שתפקידה יהיה לפעול לקידום הנושא מול יזמים. רצוי שנציגות הדיירים תדאג כבר בשלב זה, לבחירת עו"ד שיפעל לגיבוש האינטרסים של הדיירים (תשלום לעו"ד זה ישולם בסוף התהליך ע"י היזם ע"פ המקובל בענף). בנוסף, כדאי גם לגלוש במספר אתרי אינטרנט וללמוד על נושא תמ"א 38.

שלב 2 - קבלת הצעות ראשוניות ובחירת יזם

הנציגות תפנה למספר יזמים המתמחים בנושא תמ"א 38 ותעניין אותם בהתקשרות. לרוב, היזמים יפנו לבדיקת הנכס במחלקות ההנדסה של הרשות המקומית, אדריכל, יועץ חניה וכו' ויגבשו הצעה ראשונית ולעיתים יציגו אף מפרט טכני רעיוני. הצעות אלו יעזרו לנציגות ו/או הדיירים לבחור את היזם לפרויקט. היזם הנבחר לרוב יחתום על חוזה ראשוני עם נציגות הדיירים וכתוצאה מכך, יחל להשקיע ביועצים ותכנון ראשוני על מנת להביא לחתימת חוזה סופי.

שלב 3 - חתימה על חוזה סופי, התכנות סופית, ויציאה לדרך

היזם יפעל להכנת חוזה מול עו"ד ונציגות הדיירים שיפרט את כלל התהליך,חובות וזכויות, במקרים של תמ"א 38-2 תסופק אף תוכנית אדריכלית של קומה טיפוסית שתצורף לחוזה. החוזה יישלח לבדיקה ע"י עו"ד מטעם הדיירים ובהמשך כם לחתימה של הדיירים עצמם. לאחר חתימת החוזה והתניותיו, היזם יפעל במרץ לתיכנון אדריכלי סופי ולהשגת היתר בניה שיכלול את תוספות הבנייה וחיזוק הבניין. הועדה המקומית ומהנדס הועדה יקבעו את זכויות הבנייה והחיזוק בהתאם לשיקולים תיכנונים וסביבתיים. כמו כן רשות המיסים תחווה את דעתה בנוגע לענייני מיסוי. עם קבלת ההיתר ואישור חוות דעת מקצועיות, היזם יפעל לסיום תהליך המכרזים ולתחילת עבודה.

פרוייקטים שונים

הדמיות ותמונות מהשטח של תמ"א 38 ופרוייקטים נוספים